EN

A POPEI projekről

Danube ports in the light of numbers – Introducing the new level of Port Performance Indicator System for the inland waterway ports

 

Az elmúlt években számos kezdeményezés történt a dunai kikötőkben rejlő potenciál minél jobb kiaknázására. Több nemzetközi projekt, többek között a GIFT, az INWAPO, a DAHAR vagy a WANDA projektek keretében elvégzett felmérések, piackutatások, tervek, együttműködések igyekeztek a belvízi áruszállítás és a kikötők versenyképességén javítani. E projektekben a kikötők kapacitásairól, szolgáltatásairól részletes felmérések, adatbázisok készültek, de a kikötők tényleges teljesítményét, szolgáltatási minőségét transzparens módon mérő rendszer ne jött létre.

A POEPEI projekt célja a dunai kikötők versenyképességének javítása, hatékonyabb működésének elősegítése olyan teljesítménymutatók és ezekre épülő értékelési rendszer meghatározásával, amelyek a legtöbb kikötőre jól alkalmazhatók. A teljesítménymutatók hasznos információkat adnak a kikötők ügyfeleinek a szolgáltatási színvonalról, és az értékelési rendszer segítségével az egyes kikötők a saját folyamataikat, szolgáltatásukat mérni és fejleszteni tudják. A projekt célcsoportját a dunai kikötők, illetve a kikötők szolgáltatásait igénybe vevők köre alkotja.

A műhelymunka célja az érintettek bevonásával egy közös gondolkodás arról, hogy melyek lennének azok a mutatók, amelyekkel a legtöbb kikötő teljesítményét mérni lehet, amelyek hasznos és fontos információt közvetítenek a kikötők ügyfelei felé, és amelyek a hatékonyabb működést segítenék elő. A résztvevők megoszthatják gyakorlati tapasztalataikat, javaslataikat, feltehetik kérdéseiket.