EN

POPEI

A projekt címe: Danube ports in the light of numbers - Introducing the new level of Port Performance Indicator System for the inland waterway ports

A projekt kódja: 01_PA1a-C1

A projekt időtartama: 2015.05.01 – 2016.01.31

Projektparterek:

  • Magyar Dunai Kikötők Szövetsége (Vezető Partner, Magyarország)
  • Galati Kikötő (Projekt Partner, Románia)
  • Vukovári Kikötő (Projekt Partner, Horvátország)

 

   

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.

 

A POPEI projekt bemutatása

 

Előzmények

Az elmúlt években számos kezdeményezés történt a dunai kikötőkben rejlő potenciál minél jobb kiaknázására. Több nemzetközi projekt, többek között a GIFT, az INWAPO, a DAHAR vagy a WANDA projektek keretében elvégzett felmérések, piackutatások, tervek, együttműködések igyekeztek a belvízi áruszállítás és a kikötők versenyképességén javítani. E projektekben a kikötők kapacitásairól, szolgáltatásairól részletes felmérések, adatbázisok készültek, de a kikötők tényleges teljesítményét, szolgáltatási minőségét transzparens módon mérő rendszer nem jött létre. 

A Magyar Dunai Kikötők Szövetsége, a Galati Kikötő (Compania Nationala – Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati) és a Vukovári Kikötő (Lučka uprava Vukovar) alkotta konzorcium támogatást nyert a POPEI projekt megvalósítására, mely az Európai Unió és Bécs városának közös finanszírozásával, a Duna Régió Stratégia START forrásából jöhetett létre.

Célok

A projekt célja a versenyképesség, valamint a belföldi vízi úti forgalomra használt kikötők működési hatékonyságának növelése az alábbiak alapján:

1) A teljesítménymutatók (KPI – Key Performance Indicator) kikötői szükségletekhez és sajátosságokhoz történő igazítása annak érdekében, hogy a gyakorlatban is alkalmazhatóak legyenek, valamint valós információkat biztosítsanak a piac számára a szolgáltatások és a teljesítmény tekintetében;

    2) A KPI-ket egy olyan teljesítménymutató rendszerbe szükséges integrálni, mely a kikötők részére lehetővé teszi az önmérést és a szolgáltatások minősítését.

A célcsoportok részét képezi az összes Duna mentén elhelyezkedő kikötő, azonban a fókuszt három ország kikötőire helyezzük (Magyarország, Románia, Horvátország). 

 

A projekt megvalósítása

A megvalósítás folymatát az alábbi ábra foglalja össze. A projekttevékenységek részletes leírása lentebb található.

 

1. Projekt analízis

A projekt analízis során a korábbi projektek (INWAPO, DAHAR, GIFT, WANDA) eredményeinek és azok teljesítménymérés során történő alkalmazhatóságának elemzése történt meg, az alábbi lépésekben:

  1) dokumentum elemzés (koncepciók, tanulmányok, riportok);

  2) interjúk készítése 3 országban, országonként minimum 3-3 kikötővel.

Az analízis fő fókuszponjai:

  - Átültethetők-e a korábbi projektek eredményei és javaslatai a gyakorlatba, és ha igen, hogyan? Melyek a legfőbb akadályok?

  - A javasolt teljesítménymutatók a kikötők részéről felmerülő valós piaci igényeket tükrözik-e?

  - Képesek-e a KPI-k arra, hogy egy átfogó képet adjanak a kikötők működéséről és szolgáltatásairól? A kikötők rendelkeznek-e a méréshez szükséges adatokkal?

A projekttevékenység "végterméke" egy összefoglaló tanulmány, amely tartalmazza az dokumentumanalízis és az interjúk eredményeit és javaslatot tesz a gyakorlatban alkalmazható teljesítménymutatókra.

 

2. KPI rendszer specifikáció

A projekt analízis eredményeire alapozva:

  1) A kiválasztott teljesíménymutatók (KPI-k) egy komplex Excel-alapú teljesítménymérő rendszerbe integrálása történt meg.

  2) Konzultációkat folytattunk néhány kiválasztott kikötő-üzemeltetővel, a rendszer finomhangolása céljából.

Fő fókuszpontok:

   - A rendszer meg kell, hogy feleljen a valós piaci igényeknek és a dunai kikötők sajátosságainak, ezért a régió más-más funkciót ellátó kikötői kerültek bevonásra a konzultációba, a sokféleség biztosítása érdekében.

    - A rendszer a kikötők teljesítményét hivatott mérni; a KPI-k által képviselt értékek piaci célok elérésének alapjául szolgálhatnak;

    - A rendszer minőségbiztosítási célokat is szolgál; a teljesítménymérés alapján a kikötők rangsorolhatók.

A projekttevékenység során egy excel-alapú teljesítménymérő rendszer készült el és az indikátorok részletes leírását tartalmazó dokumentum.

 

3. Mérés és minősítés

Ebben a fázisban történt meg a teljesítménymérő rendszer tesztelése az alábbi lépésekben:

 1) Kikötők kiválasztása a teszteléyben való részvételre (összesen legalább 12 magyar, román és horvát kikötő);

 2) Ön-mérés megvalósítása, azaz a tesztelésben részt vevők felkérése az Excel-alapú rendszer kitöltésére;

 3) Az eredmények minőségbiztosítása, különös tekintettel az adatok pontosságára és a KPIk fenntarthatóságára;

 4) Az eredmények összehasonlítása, a résztvevő kikötők sajátosságainak figyelembe vételével.

 A tesztelés eredményeiről összefoglaló tanulmány készült, amely az indikátorok leírását is tartalmazza.

 

4. Disszemináció

A negyedik projekttevékenység az eredmények publikálása:

  1) Weboldal létrehozása:

A weboldalon a projekt eredményeit bemutató dokumentumok és a teljesítménymérő rendszer elérhető minden dunai kikötő számára.

  2) A projekt eredményeinek bemutatása a 2015-ös MLBKT Kongresszuson. Prezentáció pdf formátumban

 

Publikációk:

 

Dokumentumok:

 


The aim of the project is to increase competiveness and efficient operation of inland waterway ports by:

1.    adjusting the KPIs to the ports’ needs and specificities in order that they could use them in practice and provide their market by real information on their services and performance;

2.    transforming the KPIs to a performance indicator system applicable for (self) measurement for the ports and qualification of services.

Target groups are all ports along the river Danube, but the focus will be on the 3 partner countries (Hungary, Romania and Croatia)